Kiropraktor Birgit Gullstein

Birgit er utdannet ved Anglo-European College of Chiropractic i England og har tidligere jobbet i Fredrikstad.  Hun er autorisert kiropraktor og praktiserer allmennkiropraktikk med videreutdanning i behandling av barn og kvinnehelse. Hun har også fordypning i  kiropraktisk behandling av musikere og dansere. 


Barnekiropraktikk

Barn og babyer kan også få låsninger og spenninger i kroppen.  I kiropraktisk behandling av babyer og barn brukes det spesielle undersøkelses- og behandlingsteknikker tilpasset barnets alder. Sansemotorisk integrering og øvelser forkledd som lek inngår ofte i behandlingen. Et velfungerende bevegelsesapparat er viktig for den sansemotoriske utviklingen.

barnekiropraktikk
barnekiropraktikk
Kvinnehelse
Kvinnehelse

Kvinnehelse

Kiropraktisk behandling under svangerskap og barsel er trygt og kan bidra til å gjøre det litt lettere å bære fram et nytt liv.  Mange plager i bevegelsesapparatet kan behandles og trenger ikke nødvendigvis være noe som en gravid «bare må bare finne seg i».  

Det er slik at kvinner og menn ikke er anatomisk og fysiologisk like.  Det er enkelte tilstander i nerve-, muskel- og skjelett system som ikke oppfører seg likt hos menn og kvinner.  På klinikken her ønsker vi å løfte fram kvinnehelse som en styrke.  

dansemedisin
dansemedisin

Scenekunstmedisin

Enten du er profesjonell, amatør, student eller elev, når du holder på med dans eller musikk, så er kroppen ditt viktigste instrument.  Forståelse for egen kroppsmekanikk, økt smidighet og styrke i møte med ditt instrument vil ikke bare være skadeforebyggende, men også være prestasjonsfremmede.  Musikere og dansere er toppidrettsutøvere i sitt fagfelt! 

musikerhelse
musikerhelse